Avioehdot sekä avio- ja avopuolisoiden eron yhteydessä tapahtuvat ositukset ja pesänjaot

Aviopuolisoilla on lain mukaan avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeudesta voi määrätä laista poiketen avioehtosopimuksella, jossa määritellään puolisoiden omaisuuden jakautuminen avioliiton päättyessä. Huolellisesti laadittu avioehtosopimus ehkäisee riitoja erotilanteessa.  

Avioliitto päättyy joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioliiton päätyttyä tulee tehdä ositus, jolla tarkoitetaan puolisoiden omaisuuden jakamista avioliittolaissa säädetyllä tavalla. Mikäli puolisoilla on ollut avioliiton päättyessä avioehto, toimitetaan osituksen sijaan omaisuuden erottelu. Ositus voidaan tehdä sopimusosituksena tai käräjäoikeuden määräämän pesänjakajan toimitusosituksena.  

Myös avopuolisoiden eroon voi liittyä omaisuuden ja velkojen järjestelyä. Avopuolisot voivat järjestellä omaisuuden ja velat yhteisin sopimuksin tai riitatilanteessa hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä erottelutoimitusta varten.  
Useimmiten myös sopimusosituksessa tai sovinnollisessa omaisuuden erottelussa tarvitaan asianajajan apua sopimusneuvotteluissa, veroneuvonnassa sekä sopimusasiakirjojen laadinnassa.

Asianajajamme avustavat asiakkaita sopimukseen perustuvissa osituksissa ja omaisuuden erotteluissa. Lisäksi toimimme puolueettomana pesänjakajana ositusta ja omaisuuden erottelua koskevissa toimituksissa.

Ota yhteyttä tai jätä soittopyyntö

Jätä soittopyyntö


Otamme sinuun yhteyttä pian.
Email again:

Asianajotoimisto
Laki-Forum Oy


Maakuntakatu 5 B 27

96100 Rovaniemi
(käynti Rovakadun puolelta)

016 3400 520
info@laki-forum.com

Palvelut
Hinnasto

Tietosuojaseloste