Ensimmäinen yhteydenotto asianajajiimme on aina maksuton.

Asianajotoimisto Laki-Forum Oy noudattaa laskutuksessaan Suomen Asianajajaliiton vahvistamaa palkkio-ohjetta.

Tavanomaisesti palkkiomme perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan. Mahdollista on erikseen sopia myös asiakohtaisesta palkkiosta.

Aikaperusteinen veloitus

Palkkioveloituksemme perustuu toimeksiannon vaatimaan aikaan sekä tehtävän vaativuuteen ja kiireellisyyteen. Yleinen tuntiveloituksemme on 230 euroa (285,20 euroa sis. alv 24 %).

Tuntipalkkio sovitaan toimeksiannon alkaessa.

 

ASIAKOHTAINEN PALKKIO

Aikaperusteisen veloituksen sijaan asiakirjojen laadintaan liittyvissä toimeksiannoissa on mahdollista sopia myös asiakohtaisesta palkkiosta. Tällaisia toimeksiantoja voivat olla esimerkiksi tavanomaiset testamentit, edunvalvontavaltakirjat, perukirjat, ositus- ja perinnönjakosopimukset, kauppakirjat ja sopimukset.

kulut & Laskutus

Tavanomaiset toimistokulut, kuten puhelin-, postitus- ja kopiointikustannukset sisältyvät toimenpiteistä perittäviin palkkioihin. Suuremmat kopiomäärät tai tavanomaista suuremmat postituskulut, kuten lähetykset ulkomaille tai pakettien lähettäminen, voidaan kuitenkin veloittaa erikseen samoin kuin muut tavanomaista suuremmat toimistokulut.

Laskun maksutavasta ja -ajasta sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. Tavallisimmin laskutamme oikeusasteittain tai toimeksiannon päättyessä. Jos asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, laskutamme suoraan vakuutusyhtiötä ja asiakkaalta peritään omavastuuosuus. 

Asiakkaan puolesta maksetut suoranaiset kulut laskutamme erikseen.

OIKEUSTURVAVAKUUTUS & OIKEUSAPU VALTION VAROISTA

Toimistomme selvittää aina, onko asiakkaalla oikeusturvavakuutuksen sisältävä vakuutus. Teemme asiakkaan puolesta oikeusturvailmoituksen vakuutusyhtiöön ja varmistamme, että vakuutus kattaa asiasta aiheutuvat kulut. Oikeusturvaetu sisältyy tavallisesti yksityishenkilön kotivakuutukseen ja yrityksen toiminnan vakuutukseen ja kattaa tyypillisesti suuren osan asiassa syntyneistä oikeudenkäyntikuluista.

Selvitämme yksityishenkilöiden kohdalla myös, onko asiakkaalla oikeus oikeusapuun valtion varoista. Mikäli asiakas on oikeutettu oikeusapuun, määräytyy toimistomme palkkioveloitus oikeusavun perusteista annetun asetuksen mukaisesti.

Asianajotoimisto
Laki-Forum Oy


Rovakatu 11 A 56

96100 Rovaniemi
(sisäänkäynti Ukkoherrantien puolelta)

016 3400 520
info@laki-forum.com

Palvelut
Hinnasto

Tietosuojaseloste