Lapsen huoltajuusriita, asuminen, tapaamisoikeus ja
elatus sekä huostaanotto.

Lapsiin liittyvät asiat tulevat käsiteltäviksi vanhempien avio- tai avoeron yhteydessä tai jo eronneiden vanhempien olosuhteiden muuttuessa. Kysymys on tällöin lasten asumisesta, huollosta, tapaamisista ja elatuksesta. Pääsääntöisesti lapsia koskevat asiat sovitaan lastenvalvojan luona, mutta mikäli vanhemmat eivät pääse lapsia koskevissa asioissa sopimukseen, on perusteltua ottaa yhteyttä lapsiasioihin erikoistuneeseen asianajajaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Lapsia koskevissa asioissa sovinto on aina ensisijainen tavoitteemme lapsen etu huomioon ottaen, mutta mikäli sovintoa ei keskinäisissä neuvotteluissa saavuteta, vaihtoehtona on Follo-sovittelu. Follo-sovittelu tarkoittaa tuomioistuinsovittelua, jossa vanhemmat hakevat lasten edun mukaista ratkaisua asianajajien, sovittelijana toimivan tuomarin, sekä asiantuntija-avustajan kanssa. Joskus käy kuitenkin siten, että sovintoa ei saavuteta edes sovittelun kautta, jolloin asia käsitellään ja ratkaistaan riita-asiana käräjäoikeudessa.

Joissain tilanteissa viranomaiset joutuvat puuttumaan perheen yksityiselämään lastensuojelutoimin. Näitä ovat muun muassa kiireellinen sijoitus ja huostaanotto, joita koskeviin päätöksiin haetaan muutosta hallinto-oikeudesta

Asianajajamme ovat erikoistuneet lasten huoltoa, asumista, elatusta, tapaamisoikeutta, tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa sekä huostaanottoa koskeviin kysymyksiin.

Asianajajamme ovat jo vuosien ajan toimineet vanhempien ja lasten edustajina ja apuna lapsiasioita käsiteltäessä. Asianajajaamme kannattaa ottaa yhteyttä varhaisessa vaiheessa, kun lasten asioista päättäminen tulee ajankohtaiseksi.

Ota yhteyttä tai jätä soittopyyntö

Jätä soittopyyntö


Otamme sinuun yhteyttä pian.
Email again:

Asianajotoimisto
Laki-Forum Oy


Maakuntakatu 5 B 27

96100 Rovaniemi
(käynti Rovakadun puolelta)

016 3400 520
info@laki-forum.com

Palvelut
Hinnasto

Tietosuojaseloste