Mari Hyrkäs 

Asianajaja

041 4308 442
mari.hyrkas@laki-forum.com

Mari on valmistunut oikeustieteen maisteriksi vuonna 2006, josta lähtien hän on toiminut asianajotehtävissä. Suomen Asianajajaliiton jäsenenä Mari on ollut vuodesta 2012.

Lasten huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusta koskeviin asioihin sekä huostaanottoprosesseihin erikoistunut Mari hoitaa jatkuvasti myös avio- ja avoeroasioita toimien näihin liittyen pesänjakajan tehtävissä. Vahvaa osaamista löytyy myös perintöoikeudellisissa asioissa niin avustajana kuin pesänselvittäjänä ja -jakajanakin.

Mari hoitaa runsaasti konkurssi-, yrityssaneeraus- sekä yksityishenkilön velkajärjestelyasioita ja on toiminut vuosien ajan pesänhoitajan ja selvittäjän tehtävissä.

Lisäksi Marilta löytyy vankka kokemus erilaisten riita-asioiden ja oikeudenkäyntien hoitamisesta. Hän on hoitanut menestyksekkäästi esimerkiksi työoikeudellisia riita-asioita, asunto-osakeyhtiöitä koskevia asioita ja asuntokauppariitoja.

Mari hoitaa kaikenlaisia rikosasioita, joissa hänen erityisosaamistaan on rikosten uhrien avustaminen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä.

Vapaa-ajallaan Mari nauttii kesäisin juoksusta ja talvisin hiihdosta sekä laskettelusta. Myös koiran kanssa luonnossa liikkuminen on Marille tärkeää.


Jaakko Kuparinen

Asianajaja, varatuomari

040 485 5659
jaakko.kuparinen@laki-forum.com

Jaakko on valmistunut oikeustieteen maisteriksi vuonna 2007. Valmistumisen jälkeen Jaakko työskenteli vajaa puoli vuotta valtion virkamiehenä, josta hän siirtyi vuonna 2008 suorittamaan auskultointia Rovaniemen käräjäoikeuteen. Varatuomarin arvonimi Jaakolle on myönnetty vuonna 2009. Asianajotehtävissä Jaakko on toiminut vuodesta 2009 alkaen, ja Suomen Asianajajaliiton jäsen Jaakko on ollut vuodesta 2012. Jaakko on ollut Suomen Asianajajaliiton Lapin osaston hallituksessa vuodesta 2018 ja osaston puheenjohtajana vuodesta 2020 alkaen.

Vankkaa ja monipuolista kokemusta Jaakolta löytyy erilaisten rikosasioiden hoitamisesta. Hän avustaa rikosasioihin liittyen epäiltyjä ja syytettyjä sekä rikosten uhreja, ja hän on ollut mukana useissa laajoissa ja vaativissa rikosoikeudenkäynneissä.

Jaakon vahvaa osaamisaluetta ovat myös riidanratkaisu ja riita-asioiden oikeudenkäynnit esimerkiksi asunto- ja kiinteistökauppa-asioissa, perintöoikeudellisissa asioissa, sopimus- ja vahingonkorvausasioissa sekä asunto-osakeyhtiöoikeudellisissa asioissa. Oikeudenkäyntiasioiden lisäksi Jaakko hoitaa runsaasti konkurssipesän pesänhoitajan tehtäviä, pesänselvittäjän ja pesänjakajan tehtäviä kuolinpesissä sekä avio- ja avoeroasioita niin avustajana kuin pesänjakajanakin.

Lisäksi Jaakolla on monipuolista osaamista pienten ja keskisuurten yritysten sekä taloyhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien oikeudellisesta neuvonnasta ja erilaisten sopimusten laadinnasta.

Vapaa-ajallaan Jaakko harrastaa monipuolisesti liikuntaa, jalkapallon seuraamista ja luonnossa liikkumista.

Asianajotoimisto
Laki-Forum Oy


Rovakatu 11 A 56

96100 Rovaniemi
(sisäänkäynti Ukkoherrantien puolelta)

016 3400 520
info@laki-forum.com

Palvelut
Hinnasto

Tietosuojaseloste